تولید قطعات لاستیکی و لاستیک به فلز انواع خودروها

گروه تولیدی همپا خودرو

برخی از محصولات گروه تولیدی همپا خودرو به صورت زیر میباشد.

 • گردگير پلوس پرايد چرخ
 • گردگير پلوس پرايد گيربكس
 • وسط پلوس گردگير پلوس405 چرخ جديد
 • گردگير پلوس 405 چرخ قديم
 • گرد گير پلوس 405 گيربكس
 • گردگير پلوس 405 گيربكس خاردار
 • گردگير پلوس سمند چرخ
 • گردگير پلوس سمند گيربكس
 • گردگير پلوس 206 چرخ
 • گردگير پلوس 206 گيربكس
 • گردگير پلوس رنو چرخ
 • گردگير پلوس رنو گيربكس
 • گردگير پلوس دوو چرخ
 • گردگير پلوس دوو گيربكس
 • گردگير پلوس دوو سيلو
 • ضربگیردوطرفه
 • توپي سر كمك ساده 405
 • توپي سر كمك لبه دار 405
 • نعلبكي سرتوپي كمك 405
 • لوازم موجگير (چاكدار) 405
 • دو شاخه پلوس 405
 • بوش طبق جناقي 405
 • بوش طبق لبه دار 405
 • بوش هيدروليك فرمان 405
 • بوش دو شاخه پلوس 405
 • دسته موتر دو سر پيچ 405
 • دسته موتر گرد 405
 • دسته موتو زير باطري 405
 • بوش طبق خمره اي 206
 • بوش طبق لبه دار 206
 • مهره قارچی05
 • دسته موتور زير باطري 206
 • لاستيك چاكدار تعادل پرايد
 • لاستيك فنرلول بزرگ پرايد
 • لاستيك فنرلول كوچك پرايد
 • بوش تعادل موجگير پرايد
 • بوش اكسل عقب پرايد
 • بوش طبق لاستيكي پرايد
 • بوش طبق فلزي پرايد
 • گردگير جعبه فرمان 405,راست چپ
 • گردگیرکمک پیکان
 • گردگير جعبه فرمان 206
 • گردگير جعبه فرمان L90
 • گردگير جعبه فرمان پرايد
 • گردگير جعبه فرمان RD – ROA چپ راست
 • گردگیرکوچک.جعبه.فرمان405
 • گردگیرکمک 206 و 405
 • گردگير كمك L90
 • گردگير كمك پرايد جلو
 • گردگير كمك پرايد عقب
 • منجيت اگزوز 405
 • منجيت اگزوز 206
 • منجيت اگزوز پرايد
 • منجيت اگزوز زانتيا
 • منجيت اگزوز L90
 • منجيت اگزوز دوو تونلي
 • منجيت اگزوز دوو هشتي
 • گردگیرسیبک طبق پراید
 • گردگیرسیبک فرمان پراید
 • لاستیک رام خورشیدی وساده پراید
 • لاستیک بالاوپایین رادیات پراید
 • لاستیک نرومادگی کمک عقب پراید
 • توپی سرکمک پراید
 • پراید دسته موتر شماره 2
 • لاستیک چاکدار جعبه فرمان پراید
 • دسته موترشاتونی l90
 • گردگیرپلوس بزرگl90
 • گردگیرپلوس چرخ وگیربکس رنو
 • گردگیرسیبک طبق و فرمان پیکان
 • گردگیرسیبک طبق وفرمان 405
 • گردگیرپلوس چرخ وگیربگس گالانت92
 • گردگیرپلوس خانواده دوو
 • مجموعه دسته موترهای دوو
 • ضربگیر دوطرفه زانتیا